کانادا

تور کانادا
  • مونترال
  • اتاوا
  • تورنتو
  • نیاگارا
Airline نوع تور تاریخ رفت تاریخ برگشت هر نفر در اتاق دبل سینگل کودک با تخت 7-12 سال کودک بدون تخت 2-6 سال
تابستان 97 1397/6/23 1397/7/3 3990 دلار +نرخ بلیت 5590 دلار + نرخ بلیت check check
امکانات تور
    خدمات تور : پرواز با هواپیمایی ترکیش از شیراز به مونترال برگشت از تورنتو به شیراز–اقامت در هتل های تاپ با صبحانه- ترانسفرهای فرودگاهی داخل شهری و برون شهری– گشتهای متنوع در هر شهر طبق لیست پیوست – راهنمای فارسی زبان از شیراز و بیمه مسافرتی- خدمات سفارت و ویزا هزینه سفر به دبی ویا استانبول جهت سفارت به عهده مسافر می باشد.  درصورت رد درخواست ویزا هزینه های مربوط به آن از قرارداد کسر و مابقی استرداد می گردد. اخذ ویزای 5 ساله چند بار ورود به کشور کانادا لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر از نکات و برنامه سفر ، همچنین مدارک لازم جهت اخذ ویزا و شرایط پرداخت با کانتر تور این شرکت تماس حاصل فرمایید.
مدارک مورد نیاز
    چک لیست مدارک مورد نیاز برای ویزای توریستی کانادا : 1 . اصل پاسپورت متقاضی با حداقل شش ماه اعتبار به انضمام کلیهی پاسپورتهای قدیمی که در آنها ویزا درج شده است؛ 2 . یک قطعه عکس جدید 4.5 * 3.5 رنگی با زمینهی سفید؛ 3 . ترجمه ی شناسنامه؛ 4 . ترجمهی سند ازدواج در صورت همسفر بودن با همسر )در صورت همراهی فرزندان حتماً گواهی اشتغال به تحصیلشان ترجمه شود(؛ 5 . تکمیل فرم اطلاعات فردی و خانوادگی برای هر یک از متقاضیان بهصورت جداگانه؛ 6 . مدارک مالی، شامل نامهی تمکن بانک به زبان انگلیسی و ممهور به مهر امور بین الملل بانک به همراه گردش چهار ماههی حساب که نشاندهندهی میزان درآمد ماهیانه ی متقاضی باشد. در صورتی که گواهی سپردهی بلندمدت، گواهی خرید سهام یا اوراق بهادار، سند اتومبیل، و اجاره نامه دارید نیز ارائه دهید )مدت اعتبار نامه ی تمکن مالی و ریزپرینت 4 ماه آخر یک ماه است(؛ 7 . ترجمه ی اسناد ملکی. 8 . مدارک شغلی برای کارمندان: گواهی اشتغال به کار به زبان انگلیسی روی سربرگ شرکت )با ذکر تاریخ شروع به کار، عنوان شغلی و درآمد سالیانه، نام مدیر یا سوپروایزر، و مدتزمان موافقت شده با مرخصی(، ترجمهی فیش حقوقی دو ماه آخر، ترجمهی لیست بیمهی دو ماه آخر، و ترجمهی حکم کارگزینی؛ شرکت در روزنامه ی رسمی، ترجمه ی لیست بیمه و فیش حقوقی » آگهی تصمیمات « و ،» آگهی تغییرات « ،» آگهی تأسیس « کارفرمایان: ترجمه ی 2 ماه آخر کارمندان، ترجمه ی آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، نامه ی تمکن بانک شرکت، و ریزپرینت 4 ماه آخر به لاتین؛ تجار: ترجمه ی کارت بازرگانی، گواهی اتاق بازرگانی، ترجمه ی آخرین لیست مالیاتی پرداختشده، ترجمه ی لیست پرداخت بیمه؛ پزشکان: ترجمهی پروانهی دائم طبابت، کارت نظامپزشکی، ترجمهی پروانهی مطب، ترجمهی آخرین لیست مالیاتی پرداختشده، و ترجمهی لیست پرداخت بیمه؛ مهندسان: ترجمه ی پروانه ی نظام مهندسی یا جواز ساخت؛ کارخانه داران و صاحبان مشاغل آزاد: ترجمه ی پروانه ی بهره برداری، ترجمه ی جواز کسب، ترجمه ی آخرین لیست مالیاتی پرداخت شده، و ترجمه ی لیست پرداخت بیمه؛ بازنشستگان: ترجمه ی حکم بازنشستگی و ترجمه ی فیش حقوقی دو ماه آخر بازنشستگی )در صورت افزایش حقوق، ترجمهی حکم افزایش حقوق بازنشستگی ارائه شود(؛ 9 . دعوتنامه، شامل مشخصات کامل دعوت کننده و متقاضی، نسبت، دلیل سفر متقاضی، آدرس و تلفن، مدتزمان اقامت، و هرگونه موارد مرتبط دیگر )دعوتنامه پس از تنظیم باید به مهر و امضای دفتر ثبت ) Notary Public ( برسد؛ مدارک فرد دعوت کننده: ارائه ی کارت شهروندی ) Canadian Citizenship Card (، پاسپورت کانادایی، شناسنامه ی کانادایی ) Canadian Birth Certificate (، یا کارت اقامت ) PR CARD ( از سوی فرد دعوت کننده الزامیست. همچنین، سایر مدارک فرد دعوت کننده، شامل گواهی اشتغال به کار، نامه ی بانک، برگه های مالیاتی ) Notice of Assessment (، و فرمهای T4 یا T1 تأثیر بسیار زیادی روی نتیجهی درخواست ویزای فرد دعوتشونده دارند؛ در صورت نداشتن دعوتنامه، ارائه ی رزرو هتل و شرح برنامهی سفر به همراه رزرو بلیط رفت و برگشت کانادا الزامیست؛ 10 . ترجمه ی رضایتنامهی محضری برای همراهی فرزندانی که بدون یکی از والدین قصد مسافرت دارند. رضایتنامه باید از سوی کسی باشد که آنها را همراهی نمیکند. *** کلیه مدارک فارسی باید به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شوند و ترجیحا به تایید دادگستری برسند.
نام هتل ها
نام هتل شهر وبسایت
برنامه پروازی
تاریخچه تور
نام تور سال مدت زمان تاریخ برگزاری
تور کانادا سال 1396 16 شب +17 روز 1396/5/25
کانادا سال 1395 15 شب + 16 روز 1395/6/1
تور کانادا سال 1397 11 شب و 12 روز 1397/6/23
تور کانادا - تابستان ۹۸ سال 1398 ۱۰ شب و ۱۱ روز روز 1398/6/1
کانادا نوروز ۹۹ سال 1399 ۸ شب و ۹ روز روز 1399/1/5